ระบบตรวจนับคน เข้า-ออก

วัสดุอุปกรณ์

     1. บอร์ด Arduino R3/Arduino Mega
     2. IR Sensor

ทั้งชุดโปรแกรมรวมอุปกรณ์
พิเศษเพียง 5,900 บาท
จากราคาปกติ 9,000 บาท    ประหยัดทันที 34%

 • img
 • img
 • img

การทำงานของระบบ

     ระบบสามารถตรวจนับคนเข้าออกด้วย Sensor และส่งค่าการเข้าออกไปแสดงผลยังคอมพิวเตอร์ เพื่อดูประวัติการเข้าออก ปริ้น รีพอร์ตรายงานการเข้าออกผ่านคอมพิวเตอร์

องค์กรที่เหมาะกับการใช้งาน

      ตรวจนับคนภายในห้างสรรพสินค้า หอพัก โรงเรือน โรงแรม โรงงาน รีสอร์ท ห้องพัก หรือในหน่วยงานราชการเช่น สถานศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

พื้นหลัง

วิดีโอแนะนำระบบ

     ระบบเปิด-ปิดไฟ, โปรแกรมเปิด-ปิดไฟ, ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า, มือถือ, อินเตอร์เน็ต, Control for Smart Phone System

1. สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์/มือถือ
2. สามารถดูประวัติการใช้งานเปิด-ปิดไฟได้
3. สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้
4. จัดการไอพีบอร์ด เพื่อเชื่อต่อกับ Arduino
ภาพ

                     คุณสมบัติของระบบ/ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม

 • หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

  Image
 • หน้าควบคุมการทำงาน เปิด-ปิดไฟ

  Image
 • หน้าจอรายงาน การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

  Image
 • หน้าจัดการผู้ดูแลระบบ

  Image