background

IRON TEAM ช่วยให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

     โปรเจคเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพการทำงานคุ้มราคาใช้งานได้จริง
ในราคาสบายกระเป๋า

สินค้าขายดี

ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์
Image

     การทำงานของระบบ ผู้ใช้สามารถเห็นหน้าจอจำลองเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

ระบบตรวจนับคน เข้า-ออก
Image

     ระบบสามารถตรวจนับคนเข้าออกด้วย Sensor และส่งค่าการเข้าออกไปแสดงผลยังคอมพิวเตอร์

ระบบนับแต้มกีฬา
Image

     การทำงานของระบบ สามารถเพิ่มเเต้มได้ด้วยการควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
Image

     การทำงานของระบบ ระบบสามารถรดน้ำต้นไม้โดยตรวจสอบจากความชื้นของดิน

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
Image

     ระบบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น โดยแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

ไม้ท้าวผู้พิการทางสายตา
Image

     ระบบสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางในระยะ 1 เมตร เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางระบบจะส่งเสียงเตือน

ระบบเปิด-ปิดน้ำผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์
Image

     การทำงานของระบบ ผู้ใช้สามารถควบคุมระบบน้ำผ่านหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์